info@sutars.com

Spänningsstyrt skiljereä

För att vara säker på att alltid kunna starta motorn bör du se till att startbatteriet skiljs från förbrukarbatterierna automatiskt när motorn står still. Den mest robusta lösningen för detta är att använda ett skiljerelä av god kvalitet och komplettera med ordentliga kablar.

Andra namn på ett skiljerelä är batterisiolator eller batteriseparerare.

Skyllermarks Digitalt Spänningsstyrt Skiljerelä

Installationsanvisning: 

Koppla in pluskabeln till startbatteriet på skruven ”START BATT”. Koppla in pluskabeln till förbrukarbatteriet på skruven ”SECOND BATT”. Koppla den svarta kabeln till minus (försäkra dig om att du har en gemensam minus i ditt elsystem, annars måste du koppla in reläts minuskabel direkt på startbatteriets minus)
Det finns ingen risk att koppla in pluskablarna fel då reläet fungerar åt båda håll.

Den gula kabeln kan man koppla till minus (jord) via en brytare. Om olyckan skulle vara framme och startbatteriet gått sönder/är tomt så kan man överbrygga (tvångsköra) relät på detta sätt och då utnyttja strömmen i förbrukarbanken till att starta motorn.

Batteriladdare:

En eventuell batteriladdare kopplas in på förbrukarbatteriet. När laddspänningen kommer upp till 13,3 V så kommer batteriladdaren att även ladda startbatteriet.
På så vis så prioriteras förbrukarbanken då startbatteriet oftast är välfyllt.

Solceller:

Dessa kopplas in på förbrukarbatteriet. När solcellerna laddar bra och kommer upp till 13,3 V så kommer dessa även att ladda startbatteriet.
På så vis så prioriteras förbrukarbanken som används mest och då startbatteriet oftast är välfyllt.

Så fungerar vårt skiljerelä

 

Artnr. 160-0801
Max ström kontinuerlig 140 A
Tillslag 13,3 V
Frånkoppling 12,8 V
Max strömförbrukning standby
3,6 mA
Anslutning 2 st M6
Ledindikator  
IP65  
Siliconskyddat kretskort  

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy