info@sutars.com

Batteriskötsel

En guide om batteriskötsel. Ge ditt batteri bättre funktion och längre livslängd

Förvaring

Vid längre tids förvaring ska batteriet kopplas bort från det elektriska systemet. Även mycket små strömmar (inkopplade klockor, larm, etc.) kommer att ladda ur batteriet och medföra att det på sikt tar skada.

Säkerställ att batteriet är fulladdat när det ställs undan för förvaring.

Förvara batteriet svalt (frostfritt) och torrt eftersom självurladdningen halveras för var 10:e grad som temperaturen sänks.

Alla batterier har en viss självurladdning som visar sig i att vilospänningen sjunker. Om spänningen sjunker under 12,4 V måste batteriet laddas. Batterier som inte hålls fulladdade riskerar att sulfatera och tappa kapacitet.

Kom ihåg att ett urladdat batteri kan frysa sönder vid normala vintertemperaturer.

Skötsel och drift

Batterier ska vara fast monterade och ha god ventilation.

Batterier fungerar bäst i rumstemperatur. Värme och kyla försämrar batteriets funktion.

Håll poler och kabelskor rena från beläggningar.

Håll batterier rena och torra eftersom fukt och smuts kan leda till små strömmar (krypströmmar) på locket och öka självurladdningen.

För ”öppningsbara” batterier gäller att elektrolytnivån (syran) regelbundet bör kontrolleras och vid behov justeras med batterivatten.

Batterier bör inte djupurladdas. Upprepade djupare urladdningar förkortar batteriernas livslängd påtagligt.

Batteriers vilospänning ger en uppfattning om laddningstillståndet: (Efter laddning behöver batterier stå i vila ett dygn så att spänningen hinner stabiliseras innan vilospänningen mäts.)

Laddning

Självurladdningen i moderna batterier är låg, men batterier i vila kommer trots det alltid att långsamt tappa laddningen. Detta måste kompenseras antingen genom att batteriet laddas upp med vissa intervall eller med en kontinuerlig underhållsladdning.

Det är viktigt att välja en laddare som är anpassad för det batteri som ska laddas.

En modern batteriladdare kännetecknas bland annat av att den har:

•Temperaturkompensering (laddaren anpassar laddningsspänningen efter temperaturen).
•Laddningsprofil som är anpassad efter batteriteknologin – AGM/GEL eller Standard (batterier med flytande syra).
•Laddning som är anpassad till batteriets storlek (kapacitet Ah).

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy